Japonya Seyehati

 Şirket Müdürümüz Muzaffer ALBAYRAK Japonya Seyahatinden geldi.